hmg_20130927_9829_ruta_del_ferro_guiada.tif

Horari de la mina de ferro de Llorts: De 10h - 17h, última visita a les 16:30h