El Comú d’Ordino es compromet a protegir les vostres dades personals i la vostra privadesa i desenvolupar la tecnologia que proporcioni l’experiència més segura a la pàgina web. Aquesta declaració es vàlida per aquesta pàgina web, i regula la recollida i l’ús de les dades personals.

S’entén que l’usuari que accedeix a la pàgina web del Comú, entre altres accions permeses, accepta i adhereix a la política de privacitat descrita en la present declaració i les seves condicions.

1.- Responsable del tractament de les dades personals

S’informa l’usuari que qualsevol dada personal que faciliti a través d’aquesta pàgina web serà tractada pel Comú en qualitat de responsable del tractament. El Comú d’Ordino és el titular d’aquesta pàgina web.

2.- Dades que es recullen

S’informa l’usuari que el Comú només recollirà aquelles dades que el mateix usuari faciliti i les que es considerin estrictament necessàries per complir amb les finalitats descrites en els següents apartats i en els registres d’activitat del Comú.

Tanmateix, s’informa que les dades personals seran tractaran amb el màxim respecte i confidencialitat, i amb estricte compliment de la normativa de protecció de dades personals, i en particular la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

3.- Galetes o “cookies”

Us informem que la pàgina web del Comú recull galetes. Les galetes o “cookies” són una eina que utilitzen els servidors per emmagatzemar i recuperar informació sobre l’usuari. Les galetes o “cookies” son arxius que es poden descarregar a l’equip a través de pàgines web. Petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des d’on l’usuari accedeix a aquest lloc web i, que permeten, entre d’altres obtenir informació sobre la data, l’hora d’entrada de l’usuari en aquest lloc web i sobre els continguts seleccionats per l’usuari.

Trobareu una explicació d’aquestes galetes o “cookies” a l’enllaç següent: https://www.visitordino.com/ca/politica-de-cookies

4.- Finalitats

El Comú recull i emmagatzema les dades persones de l’usuari amb les finalitats següents:

  • Gestió d’usuaris pàgina web
  • Gestió de la pàgina web
  • Gestió de comunicació i consultes
  • Altres finalitats mencionades en els registres d’activitat del Comú

5.-  Temps de conservació de les dades personals

El Comú conservarà les vostres dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt.

En cas que hi hagi una normativa que obligui el Comú a conservar les vostres dades personals més enllà, el Comú les conservarà durant aquest període addicional, però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades se suprimiran.

6.- Transmissió de les dades personals

En principi, les dades personals no es passaran a tercers si el Comú no té el consentiment exprés i escrit de l’usuari per fer-ho.

Per aconseguir les finalitats esmentades anteriorment, i només quan sigui necessari, les dades personals es transmetran a

1.- Encarregats de tractament del Comú que hagin de processar les dades personals en relació amb la finalitat que es tracti,

2.- Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per les finalitats que s’hi defineixen.

Per norma general, les dades personals recollides en la pàgina web del Comú no seran transferides fora del Principat d’Andorra. Si per necessitats del servei hi ha dades que hagin de ser transferides a l’estranger, es tractaran des de països de la Unió Europea que garanteixin un nivell adequat de protecció i de seguretat. En cas de cooperació internacional amb altres autoritats de protecció de dades, es demanarà el consentiment a l’usuari per a aquestes transferències quan la base legitimadora sigui el seu consentiment, de conformitat amb la normativa aplicable.

 

7.- Drets de l’usuari

De conformitat amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, i els seus reglaments de desenvolupament, s’informa a l’usuari que disposa dels drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, supressió i oposició.

Per tal d’exercir-los caldrà adreçar un correu electrònic a l’adreça dpd@ordino.ad, amb una fotocòpia del passaport o altre document nacional d’identitat i una sol·licitud en la qual s’indiqui el dret que es pretén exercir. En la seva pàgina web, el Comú posa a disposició de l’usuari uns models de sol·licitud amb la finalitat de facilitar l’exercici d’aquests drets.

 

8.- Retirada del consentiment

L’usuari pot en qualsevol moment retirar el seu consentiment sense que això desvirtuï el tractament lícit i legítim de les dades basat en el consentiment previ a la seva retira. En aquest sentit, el fet de retirar el consentiment no produeix efectes retroactius.

En cas que l’usuari retiri les seves dades personals, el Comú deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims i fonamentats, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

9.- Mesures de seguretat

S’informa l’usuari que el Comú ha implementat totes les mesures i accions necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori i el tractament i/o accés no autoritzat.

 

10.- Canvis en la política de privacitat

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable a cada moment.

En aquest sentit, el Comú es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a futures modificacions legislatives o reglamentàries, així com per a futurs usos que es poguessin fer de les dades personals de l’usuari.

Qualsevol modificació substancial d’aquesta política de privacitat serà degudament comunicada a l’usuari, ja sigui mitjançant un missatge de correu electrònic, un avís o altre procediment que es consideri més adient, a fi que en tingui el degut coneixement i li doni el seu consentiment i acceptació.

S’aconsella a l’usuari de revisar de forma periòdica aquesta política de privacitat.