Com es pot obtenir el segell?

La sol·licitud del segell es realitza a través del servei de tràmits del Comú d’Ordino a partir que el reglament es publiqui al BOPA el dimecres dia 3 de maig 2023. De totes maneres el Comú comença una campanya publicitària dels Segells vers cap a aquestes empreses i productors on se’ls informarà dels beneficis, del procés per sol·licitar el segell i sel’s acompanyarà amb una guia pràctica i assessorament si cal.

  1. Reglament
  2. Guia pràctica
  3. Sol·licitud